Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8 samen met hun ouders het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs ontvangen.

Het voorlopig advies is in groep 7 voorafgegaan door een niveau-indicatie, zodat leerlingen en ouders alvast voorzichtig de zoektocht naar een middelbare school met hun zoon/dochter kunnen starten.

De niveau-indicatie en het voorlopig advies zijn onderdeel van een zorgvuldige procedure waarin naast de leerresultaten van de leerling ook de werk- en leerhouding, doorzettingsvermogen, etc. worden meegenomen.