Nieuwe website!

Onze school heeft een nieuwe website! We willen de weg naar de juiste informatie voor ouders zo eenvoudig mogelijk maken. Daarom hebben wij deze gebruiksvriendelijke website ontwikkeld in samenwerking met communicatiebureau Catapult creëert. Mist u iets op de site of heeft u feedback voor ons? Neem dan contact op met Hélène Grijseels.

26 augustus start nieuwe schooljaar

Maandag 26 augustus as. verwachten we alle leerlingen weer op school. De deur gaat om 20 over 8 open en om half 9 start de eerste schooldag van het nieuwe jaar. Groep 7 gaat gelijk met gym beginnen van onze nieuwe vakleerkracht gym.

Ouders kunnen om half 9 samen over de vakantie praten en elkaar ontmoeten op het plein, bij de buitenlesplek, onder het genot van een kopje koffie/thee.