26 augustus start nieuwe schooljaar

26 augustus start nieuwe schooljaar

Maandag 26 augustus as. verwachten we alle leerlingen weer op school. De deur gaat om 20 over 8 open en om half 9 start de eerste schooldag van het nieuwe jaar. Groep 7 gaat gelijk met gym beginnen van onze nieuwe vakleerkracht gym.

Ouders kunnen om half 9 samen over de vakantie praten en elkaar ontmoeten op het plein, bij de buitenlesplek, onder het genot van een kopje koffie/thee.