De Wingerd werkt nauw samen met Doomijn (kinderopvang en BSO), de scholen in de buurt en organisaties op het gebied van welzijn, cultuur en zorg. Hierdoor wordt aan de kinderen een omgeving aangeboden, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en gestimuleerd worden hun talenten te ontplooien.

Doomijn verzorgt kinderopvang (0-4 jaar), peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Leerlingen van onze school en hun jonge broertjes en zusjes maken hier gebruik van. Aanmelden gaat via https://www.doomijn.nl/opvang-regelen.

Zelf organiseert de school de tussenschoolse opvang (TSO) en de voorschoolse opvang (VSO). De TSO wordt verzorgd door een 10-tal zeer betrokken ouders van de school. Er is maandag t/m vrijdag (behalve woensdag) tussenschoolse opvang. U kunt uw kinderen hiervoor aanmelden via www.tso-assisten.net.

De voorschoolse opvang (VSO) wordt verzorgd van maandag t/m vrijdag van 7.30-8.30 uur door drie ouders van De Zuidster en De Wingerd (altijd dezelfde moeders doen de opvang). U kunt incidenteel maar ook structureel (op vaste dagen) gebruik maken van de voorschoolse opvang.Per keer betaalt u €2,50. U kunt ook een strippenkaart kopen voor 10 keer (€25,). Opgave gebeurt via vsogerenlanden@gmail.com. Opgeven en afmelden kan tot 19.00 ’s avonds.

De samenwerking met andere partijen is gericht op

  • een brede ontwikkeling van kinderen
  • de doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar
  • inbedding in de wijk

Er worden er op dit moment diverse activiteiten ontplooid samen met:

  • Stadkamer
  • Sportservice Zwolle
  • Sportverenigingen in en buiten de wijk
  • Praktijken logopedie en fysiotherapie
  • Sociaal Wijkteam
  • PRO leren & gedrag
  • Gemeente Zwolle

De kinderen uit de wijk Gerenlanden kunnen zich inschrijven voor die superleuke, gevarieerde naschoolse activiteiten die altijd te vinden zijn op de website www.stadskids.nl. Meerdere keren per jaar komen hierop nieuwe activiteiten te staan en ook via speciale folders en de nieuwsbrieven worden die bekend gemaakt.