De Wingerd is een Zwolse Brede School en heeft hiervoor ook het keurmerk. Dit betekent dat onze school een grote samenwerking heeft met participanten op het gebied van onderwijs, welzijn, cultuur en zorg. Hierdoor wordt aan de kinderen een omgeving aangeboden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en gestimuleerd worden hun talenten te ontplooien.

Bij deze samenwerking wordt er vooral gelet op drie criteria:

 • Brede ontwikkeling van de kinderen
 • Doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar
 • Inbedding in de wijk, oftewel de activiteiten moeten ten goede komen aan de wijk. Speerpunten.
  • Talentontwikkeling en betrokkenheid
  • Weerbaarheid (sociale veiligheid)
  • 0-6 jaar lijn

Om deze speerpunten goed vorm te geven worden er op dit moment zeer gemêleerde activiteiten ontplooid samen met:

 • de andere basisschool CBS De Zuidster in de wijk Zwolle Zuid Gerenlanden
 • Doomijn Travers Welzijn
 • de buitenschoolse opvang (BSO)
 • Doomijn, peuterspeelzaal en kinderopvang (PSZ)
 • Stadkamer 
 • Sportservice Zwolle
 • Sportverenigingen in en buiten de wijk
 • Praktijken logopedie en fysiotherapie
 • Sociaal Wijkteam
 • PRO leren & gedrag
 • Gemeente Zwolle

De kinderen uit de wijk Gerenlanden kunnen zich inschrijven voor die superleuke, gevarieerde naschoolse activiteiten die altijd te vinden zijn op de website www.stadskids.nl. Meerdere keren per jaar komen hierop nieuwe activiteiten te staan en ook via speciale folders en de nieuwsbrieven worden die bekend gemaakt.