Op school verwerven de kinderen kennis en vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren, nu en later in de maatschappij. Goed functioneren betekent ook dat ze actief meedoen, dat ze medeverantwoordelijk zijn en dat ze een bijdrage willen en kunnen leveren aan een fijne school – en leefomgeving.

Het is volgens ons goed dat kinderen zich hier bewust van zijn en dat ze hierover gaan meedenken. Daarom willen we dat ze zich verantwoordelijk(er) gaan voelen voor hun leefomgeving. We geven ze hierin een actieve rol: we laten ze meedenken en geven ze op een gestructureerde manier inspraak en wel via een leerlingenraad.