Het belangrijkste doel van de leerlingenraad is om de betrokkenheid bij school van de leerlingen te vergroten. Naast schooladviescommissie, medezeggenschapsraad en oudervereniging denken de leerlingen actief mee over allerlei zaken die voor hun in relatie tot de school belangrijk zijn. En zo wordt de stem van de leerling ook gehoord.

En die stem kan over heel praktische dingen gaan (bijvoorbeeld speelplaatsvoorzieningen ), maar ook over ideeën voor de invulling van allerlei activiteiten of over oplossingen die ze bedacht hebben over voor praktische problemen.

In de leerlingenraad zitten kinderen van de groepen 6 t/m 8. Ze vertegenwoordigen de leerlingen van de school. Van elke groep zijn er 2 leerlingen in deze raad. Ze worden elk jaar gekozen. En ze vergaderen één keer in vijf/zes weken samen met de directeur van de school.

In de school is ook een speciale leerlingenraadbrievenbus opgehangen waarin ideeën/vragen gedeponeerd kunnen worden.

De leerlingen van groep 7 hebben ook zitting in het kinderplatform van wijk Zwolle-Zuid. Hierin worden zaken de wijk betreffende besproken samen met vertegenwoordigers van de andere scholen van deze wijk.