Wij bieden uw kind onderwijs met moderne lesmethodes door vakbekwame en enthousiaste leerkrachten in een rijke leeromgeving. Er is veel aandacht voor cultuur, sport, weerbaarheid (Kanjerschool) en talentontwikkeling (o.a. pluslessen voor de kinderen die meer aan kunnen). Leerlingen krijgen individuele aandacht en extra ondersteuning als zij dat nodig hebben. De school heeft een onderzoekende houding en biedt veel ruimte voor studenten. Er is voor- en tussenschoolse opvang geregeld door de school. Doomijn verzorgt naschoolse opvang.

Wilt u zelf de sfeer ervaren op de Wingerd? Loop dan gerust binnen of maak een afspraak.