Uiteraard bieden wij de kinderen een goede basis in rekenen, taal en spelling. Een team van vakbekwame en enthousiaste leerkrachten en onderwijsondersteuners zorgt ervoor dat alle leerlingen tot leren komen en hun talenten ontdekken. Leerlingen krijgen individuele aandacht en extra ondersteuning als zij dat nodig hebben.

Er is veel aandacht voor cultuur. Wij maken dankbaar gebruik van de subsidie van de Muziekimpuls om onze school letterlijk een impuls te geven op muzikaal gebied. Daarnaast hebben we aandacht voor sport, weerbaarheid (Kanjerschool) en talentontwikkeling (o.a. pluslessen voor de kinderen die meer aan kunnen).

Er is voor- en tussenschoolse opvang geregeld door de school zelf, Doomijn verzorgt naschoolse opvang.

Wilt u zelf de sfeer ervaren op de Wingerd? Loop dan gerust binnen of maak een afspraak.