Ouders en school willen beide het beste voor de kinderen. Dat kan de school niet alleen, daar zijn ook de ouders bij nodig. Wij delen een gezamenlijk belang, namelijk te zorgen dat de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk verloopt en dat zij zich prettig voelen op school. Daarom is een goede samenwerking met ouders voor ons belangrijk.

Als ouder wordt u  op vele manieren betrokken bij de school. Zo kunt u hulp bieden bij allerlei activiteiten, lid worden van de Medezeggenschapsraad, Schooladviescommissie of oudervereniging, leerlingen begeleiden bij vele binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten.

Op onze school is de groep ouders die zich inzet groot en dat wordt door de kinderen en het team enorm gewaardeerd.