De Wingerd

De Wingerd is een katholieke basisschool gelegen in Zwolle-Zuid, in de deelwijk Gerenlanden. Het is een moderne school waar een vertrouwde en veilige sfeer heerst. De Wingerd vormt een gemeenschap waar kinderen niet alleen leren, maar zich ook ontwikkelen. In deze ontwikkeling zijn zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag belangrijke elementen.  

Catent

Onze school maakt deel uit van Stichting Catent. Het College van Bestuur van de Stichting vormt het bevoegd gezag van 34 basisscholen. Catent streeft naar de groei van de mens in al zijn facetten. Catent staat voor “ontwikkelen met passie”. Meer informatie, en tevens duidelijkheid over de bereikbaarheid van de Stichting, vindt u op www.catent.nl.