Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Als u uw kind wilt aanmelden bij basisschool De Wingerd kunt u telefonisch contact opnemen met de school (038-4651577) of via de mail (directie.wingerd@catent.nl).
U kunt een afspraak maken voor een rondleiding.

Graag tot ziens op de Wingerd!

Als uw kind 4 jaar wordt, mag het bij ons naar school. In de periode daarvoor gaan ouders zich oriënteren op een basisschool. U bent van harte welkom om bij ons te komen kijken. U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een informatief gesprek met de directeur en/of de intern begeleider.
Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. Als u uw kind wilt aanmelden, ontvangt u een intakeformulier.
Op basis van het ingevulde intakeformulier gaan we kijken of ons aanbod aansluit op de behoefte van uw kind. U ontvangt hierover bericht en dan ronden wij de aanmelding af met een aanmeldformulier. Bij de aanmelding geven ouders informatie over de gezinsrelatie en de gezagsrelatie tot het kind.
Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens maakt de leerkracht van de groep met u een afspraak.

Contact:
De Wingerd
Stokmeesterslaan 5
8014GM Zwolle
038-4651577
directie.wingerd@catent.nl

Of vul het formulier in op de contactpagina.


Er zijn al leerlingen die gebruik maken van voorschoolse opvang (VSO). Deze opvang wordt van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 8.30 uur verzorgd door Doomijn.
Wie gebruik wil maken van de VSO, kan contact opnemen met de klantenservice via 038-4214521 of klantadvies@doomijn.nl.

Meer informatie staat op de website van Doomijn.

 

Voorschoolse opvang

Doomijn verzorgt de buitenschoolse opvang (BSO) aan de Stokmeesterslaan 1. Daar bieden ze ook kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen. Leerlingen worden door de pedagogisch medewerkers opgehaald op onze school en samen lopen ze naar de BSO-ruimte (om de hoek van de school).
Aanmelden kan via www.doomijn.nl/opvang-regelen.

 

Doomijn kinderopvang – Stap in de kinderwereld!

Stap in de kinderwereld bij Doomijn Kinderopvang en verwonder je. Bij Doomijn is het fijn en vertrouwd en zijn ze groots in het kleine. Ze zijn gek op de natuur en er is alle ruimte om te ontdekken, fouten te maken en vies te worden. Want daar leer je van. Je mag spelen zonder te presteren en kleuren zonder lijntjes. Doomijn ziet wat je kan en wat je nodig hebt.
Als kind én als ouder. Doomijn trekt samen op met ouders, want ouders zijn onvervangbaar en kinderopvang onmisbaar in de ontwikkeling van een kind. Vol verwondering, over en met elkaar. Samen groeien en leren over wat er nú echt toe doet.
De winst van Doomijn zit in het kind: het rendement gaat rechtstreeks naar het verbeteren van alles wat ze doen. En dat zie je elke dag terug op de gezichten van de kinderen. Zo draagt Doomijn met de kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij aan een betere startpositie voor kinderen, liefde voor hen en hun ouders en meer verbinding in de maatschappij. Kijk op www.doomijn.nl voor meer informatie.

Buitenschoolse opvang

De Wingerd is onderdeel van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden.

Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. Bijvoorbeeld de leerlingadministratie en gegevens die gedeeld worden met onze ouderraad en oudervereniging aangezien zij deze nodig om de vrijwillige ouderbijdrage voor de school te innen.
De meeste persoonsgegevens komen van de ouders bij inschrijving van het kind. Naast die gegevens leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen.
Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.
De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang is beperkt tot de medewerkers van onze organisatie.
Voor meer informatie over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op de website van Catent (www.catent.nl/privacyverklaring/) Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een bericht sturen naar privacy@catent.nl.