Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool De Wingerd? U bent van harte welkom!
Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het bij ons naar school. In de periode daarvoor gaan ouders zich oriënteren op een basisschool. U bent van harte welkom om bij ons te komen kijken. Daarvoor kunt een afspraak maakt voor een rondleiding en een informatief gesprek met Hélène Grijseels, de directeur.
Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind kan aanmelden, dan ontvangt u een aanmeldformulier. U kunt dit formulier inleveren/opsturen/mailen naar onze school. Uiteindelijk beslist de directeur of uw kind ook daadwerkelijk kan worden ingeschreven. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen.
Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften wat uw kind.

Bij de aanmelding geven ouders informatie over de gezinsrelatie en de gezagsrelatie tot het kind. Indien van toepassing worden verschillende adressen van beide ouders ingevuld op het formulier. Ouders geven de school de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter.

Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens maakt u een afspraak met de leerkracht van de groep. Samen met uw kind gaat u de klas bekijken en krijgt u alle informatie over de groep.

Contact:
De Wingerd
Stokmeesterslaan 5
8014GM Zwolle
038-4651577
directie.wingerd@catent.nl

Of vul het formulier in op de contactpagina.


Er is een zeer beperkt aantal leerlingen van onze school dat gebruik maakt van voorschoolse opvang (VSO). Deze opvang wordt van maandag t/m vrijdag van 7.30-8.30 uur verzorgd door drie ouders van de Wingerd en De Zuidster (dit zijn vaste gezichten). U kunt incidenteel maar ook structureel (op vaste dagen) gebruik maken van de VSO. U betaalt per keer €2,50. U kunt ook een strippenkaart kopen voor 10 keer (€25,). Opgave gebeurt via vsogerenlanden@gmail.com. Opgeven en afmelden kan tot 19.00 ’s avonds.


Leerlingen kunnen tussen de middag gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO) ofwel overblijven. Een vaste groep van ca. 12 ouders regelt en verzorgt dit. Ouders/verzorgers regelen via www.tso-assistent.net op flexibele wijze de overblijf van hun kind. Ouders betalen alleen de feitelijk aangegeven/afgenomen overblijfmomenten, na ontvangst van een gespecificeerde declaratie. Ouders dienen zich hiervoor eenmalig te registreren op www.tso-assistent.net met ons brinnummer 10OK00 en de ouderregistratiecode 2264. Zonder registratie en aanmelding is er geen TSO mogelijk.


Doomijn verzorgt voor onze school de buitenschoolse opvang (BSO) aan de Stokmeesterslaan 1. Daar bieden ze ook kinderopvang voor 0-4 jarigen. Leerlingen worden door de pedagogisch medewerkers opgehaald op onze school en samen lopen ze naar de BSO-ruimte (om de hoek van de school).
U kunt uw kind voor BSO aanmelden via www.doomijn.nl/opvang-regelen.


De Wingerd is onderdeel van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. Bijvoorbeeld de leerlingadministratie en gegevens die gedeeld worden met onze ouderraad/oudervereniging aangezien zij deze nodig om de vrijwillige ouderbijdrage voor de school te innen.

De meeste persoonsgegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw kind op onze school. Naast de gegevens die we van u krijgen leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind. De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze organisatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op de website van Catent (https://www.catent.nl/privacyverklaring/) Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een bericht sturen naar privacy@catent.nl.