Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool De Wingerd? U bent van harte welkom!

U kunt telefonisch contact opnemen met de school (038-4651577) dan wel via de mail (directie.wingerd@catent.nl).
U kunt een afspraak maken voor een rondleiding. U krijgt dan de school te zien en krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.

Graag tot ziens op de Wingerd!

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het bij ons naar school. In de periode daarvoor gaan ouders zich oriënteren op een basisschool. U bent van harte welkom om bij ons te komen kijken. Daarvoor kunt een afspraak maakt voor een rondleiding en een informatief gesprek met de directeur en/of de intern begeleider.
Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind wilt aanmelden, dan ontvangt u allereerst een intakeformulier. U kunt dit formulier inleveren/opsturen/mailen naar onze school. Op basis van het ingevulde intakeformulier gaan we kijken of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen. U ontvangt hierover bericht en dan ronden wij de aanmelding af met een aanmeldformulier.
Bij de aanmelding geven ouders informatie over de gezinsrelatie en de gezagsrelatie tot het kind. Indien van toepassing worden verschillende adressen van beide ouders ingevuld op het formulier. Ouders geven de school de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter.

Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens maakt de leerkracht van de groep met u een afspraak.

Contact:
De Wingerd
Stokmeesterslaan 5
8014GM Zwolle
038-4651577
directie.wingerd@catent.nl

Of vul het formulier in op de contactpagina.


Er is een beperkt aantal leerlingen van onze school dat gebruik maakt van voorschoolse opvang (VSO). Deze opvang wordt vanaf 25 oktober maandag t/m vrijdag van 7.30-8.30 uur verzorgd door het Doomijn.
In Doomijn weten we, vanuit onze ervaring met de BSO, dat we een kwalitatief goede partner hebben. Mocht u gebruik willen gaan maken van de VSO, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. U kunt bellen naar 038-4214521 of stuur een email naar klantadvies@doomijn.nl.

Kijk op de website van Doomijn voor meer informatie.

 


Doomijn verzorgt voor onze school de buitenschoolse opvang (BSO) aan de Stokmeesterslaan 1. Daar bieden ze ook kinderopvang voor 0-4 jarigen. Leerlingen worden door de pedagogisch medewerkers opgehaald op onze school en samen lopen ze naar de BSO-ruimte (om de hoek van de school).
U kunt uw kind voor BSO aanmelden via www.doomijn.nl/opvang-regelen.


De Wingerd is onderdeel van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. Bijvoorbeeld de leerlingadministratie en gegevens die gedeeld worden met onze ouderraad/oudervereniging aangezien zij deze nodig om de vrijwillige ouderbijdrage voor de school te innen.

De meeste persoonsgegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw kind op onze school. Naast de gegevens die we van u krijgen leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind. De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze organisatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op de website van Catent (https://www.catent.nl/privacyverklaring/) Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een bericht sturen naar privacy@catent.nl.